Informatie voor ouders

Werkwijze
Ik begin altijd met een gratis telefonisch kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek kunnen we kijken of er een klik is.
En kunt u de hulpvraag bespreken en eventuele vragen stellen.
Als het klikt dan kunnen we een afspraak maken voor een intake gesprek.

Het intakegesprek is er om een helder beeld te krijgen van uw zoon/dochter en het probleem dat hij/zij heeft.
Dit doen wij aan de hand van een vragenlijst die u van te voren heeft ingevuld. Deze zal ik na het kennismakingsgesprek via de mail naar u toe sturen. Deze ontvang ik graag 2 dagen voor het gesprek ingevuld terug.

Tijdens het intakegesprek is uw zoon/dochter niet aanwezig.
De ervaring is dat ouders dan vrijer kunnen praten.

Tijdens de eerste sessie zal ik ook met uw zoon/dochter bespreken hoe hij of zij het probleem ervaart.
Vanaf de leeftijd van 10 jaar zal ik hem of haar ook vragen een intakeformulier in te vullen.

Traject

Hoelang een traject duurt is afhankelijk van de hulp vraag.
Elk traject bestaat uit minstens 5 sessies en maximaal 15 sessies.
Een sessie bestaat uit 45 minuten.
Na 5 sessies vind er een evaluatiegesprek of eindgesprek plaats.
In de sessie voor een evaluatie/ eind gesprek zal ik met uw zoon/dochter bespreken wat ik met uw mag bespreken.

Als ouder bent u niet bij de sessies aanwezig.
Alle gesprekken en sessies zijn vertrouwelijk. Ik vertel u alleen waar uw kind mij toestemming voor heeft gegeven.
Alles wat tussen mij, u en uw kind wordt besproken zal nooit zonder uw toestemming aan derden wordt verstrekt.

Een maand na de laatste sessie, neem ik telefonisch contact met u op.
Om te zien hoe het nu met uw zoon/dochter gaat. Ook bespreken we of er volgens u nog een vervolg wenselijk is.
 

Op locatie

Op aanvraag kom ik ook op locatie dat kan thuis, op school of de buitenschoolse opvang zijn. Voor sommige kinderen is dat verstandig omdat dat de drempel lager maakt voor het kind om het coachingstraject in te gaan. Want ze gaan iets spannends doen op een plek die voor hun vertrouwd en veilig is.

Als ouder heeft u het voordeel dat u niet extra hoeft te reizen.

De voorwaarden zijn wel dat u zelf contact op dient te nemen met de school of naschoolse opvang van uw kind als u ervoor kiest om de coaching daar plaats te laten vinden. Ik heb daar een schriftelijke toestemming voor nodig. Deze toestemming dien ik voor aanvang van het coachingstraject via de mail of post van u ontvangen te hebben.

Een andere voorwaarde is dat u, of een andere vertrouwenspersoon van het kind, tijdens de coaching in de buurt van het kind bent of telefonisch bereikbaar bent. Zodat als uw kind u nodig heeft u makkelijk te bereiken bent.

 
Werkdagen

Ik werk op woensdag en donderdag.

De coachingssessies plan ik het liefst zoveel mogelijk onder schooltijd. Omdat kinderen vaak te moe zijn na een lange schooldag. Ze hebben dan vaak de motivatie en aandacht er niet meer voor.
Bij uitzondering kan er een sessie worden gepland in de avonduren en/of in het weekend.

Voor het intakegesprek en evaluatiegesprek kom ik bij jullie thuis langs en deze kan zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden.